1. University of Virginia
 2. Arts & Sciences

Page not found

Error message

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query cdc3z gay.

Search results

 1. 紅樓夢 第二十四回 中醉金剛輕財尚義俠 痴女兒遺帕惹相思 Story of the Stone: Chapter 24

  紅樓夢 第二十四回   中醉金剛輕財尚義俠  痴女兒遺帕惹相思   Story of the Stone: Chapter 24       話說林黛玉正自情思縈逗、纏綿固結之時,忽有人從背後擊了一掌,說道:「你作 什麼一個人在這裏﹖」林黛玉倒唬了一跳,回頭看時,不是別人,卻是香菱。林黛玉道 :「你這個傻丫頭,唬我這麼一跳好的。你這會子打那裏來﹖」香菱嘻嘻的笑道:「我 來尋我們的姑娘的,找他總找不著。你們紫鵑也找你呢,說璉二奶奶送了什麼茶葉來給 你的。走罷,回家去坐著。」一面說著,一面拉著黛玉的手回瀟湘 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 15:09

 2. 紅樓夢 第二十五回 魘魔法姊弟逢五鬼 紅樓夢通靈遇雙真 Story of the Stone: Chapter 25

  紅樓夢 第二十五回 魘魔法姊弟逢五鬼 紅樓夢通靈遇雙真     Story of the Stone: Chapter 25       話說紅玉心神恍惚,情思纏綿,忽朦朧睡去,遇見賈芸要拉他,卻回身一跑,被門 檻絆了一跤,唬醒過來,方知是夢。因此翻來覆去,一夜無眠。至次日天明,方才起來 ,就有幾個丫頭子來會他去打掃房子地面,提洗臉水。這紅玉也不梳洗,向鏡中胡亂挽 了一挽頭髮,洗了洗手,腰內束了一條汗巾子,便來打掃房屋。誰知寶玉昨兒見了紅玉 ,也就留了心。若要直點名喚他來使用,一則怕襲人等寒心;二則又不知 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 15:10

 3. 紅樓夢 第二十六回 蜂腰橋設言傳心事 湘館春困發幽情 Story of the Stone: Chapter 26

  紅樓夢 第二十六回  蜂腰橋設言傳心事 湘館春困發幽情     Story of the Stone: Chapter 26       話說寶玉養過了三十三天之後,不但身體強壯,亦且連臉上瘡痕平服,仍回大觀園 內去。這也不在話下。     且說近日寶玉病的時節,賈芸帶著家下小廝坐更看守,晝夜在這裏,那紅玉同眾丫 鬟也在這裏守著寶玉,彼此相見多日,都漸漸混熟了。那紅玉見賈芸手裏拿的手帕子, 倒象是自己從前掉的,待要問他,又不好問的。不料那和尚道士來過,用不著一切男人 ,賈芸仍種樹去了。這件事待要放下,心內 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 15:11

 4. 卷 第 一 Chapter 1 離騷 Li Sao 'On Encountering Trouble'

  卷 第 一 Chapter 1 離騷 Li Sao   'On Encountering Trouble'   離 騷 經 者 。 屈 原 之 所 作 也 。 屈 原 與 楚 同 姓 。 仕 於 懷 王 。 為 三 閭 大  夫 。 三 閭 之 職 。 掌 王 族 三 姓 。 曰 昭 屈 原 景 。 屈 原 序 其 譜 屬 。 率 其 賢 良  以 厲 國 士 。 入 則 與 王 圖 議 政 事 。 決 定 嫌 疑 。 出 則 監 察 群 下 。 應 對 諸 侯  。 謀 行 職 修 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:35

 5. 卷 第 二 Chapter Two 九 歌 Jiu Ge 'Nine Songs'

  卷 第 二 Chapter Two     九 歌 Jiu Ge   'Nine Songs'   九 歌 者 。 屈 原 之 作 也 。 昔 楚 國 南 郢 之 邑 。 沅 湘 之 間 。 其 俗 信 鬼 而  好 祠 。 其 祠 必 作 歌 樂 鼓 舞 以 樂 諸 神 。 屈 原 放 逐 。 竄 伏 其 域 。 懷 憂 苦 毒  ﹐ 愁 思 沸 鬱 。 出 見 俗 人 祭 祀 之 禮 。 歌 舞 之 樂 。 其 詞 鄙 陋 。 因 為 作 九 歌  之 曲 。 上 陳 事 神 之 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:36

 6. 卷 第 三 Chapter Three 天 問 Tian Wen 'Heavenly Questions'

  卷 第 三 Chapter Three     天 問 Tian Wen   'Heavenly Questions'   天 問 者 。 屈 原 之 作 也 。 何 不 言 問 天 。 天 尊 不 可 問 。 故 曰 天 問 也 。  屈 原 放 逐 。 憂 心 愁 悴 。 彷 徨 山 澤 。 經 歷 陵 陸 。 嗟 號 昊 旻 。 仰 天 歎 息 。  見 楚 有 先 王 之 廟 。 及 公 卿 祠 堂 。 圖 畫 天 地 山 川 神 靈 。 琦 瑋 僪 佹 。 及 古  賢 聖 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:36

 7. 卷 第 四 Chapter Four 九 章 Jiu Zhang 'Nine Piece'

  卷 第 四 Chapter Four 九 章 Jiu Zhang   'Nine Piece'   九 章 者 。 屈 原 之 作 也 。 屈 原 放 于 江 南 之 野 。 思 君 念 國 。 懮 心 罔 極  。 故 復 作 九 章 。 章 者 。 著 也 。 明 也 。 言 已 所 陳 忠 信 之 道 。 甚 著 明 也 。  卒 不 見 納 。 委 命 自 沉 。 委 命 自 沉 。 楚 人 惜 而 哀 之 。 世 論 其 詞 。 以 相 傳  焉 。      014 惜 誦 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:37

 8. 卷 第 五 Chapter 5 遠 遊 Yuan You 'Far-off Journey'

  卷 第 五 Chapter 5     遠 遊 Yuan You   'Far-off Journey'   遠 遊 者 。 屈 原 之 所 作 也 。 屈 原 履 方 直 之 行 。 不 容 於 世 。 上 為 讒 佞  所 譖 毀 。 下 為 俗 人 所 困 極 。 章 皇 山 澤 。 無 所 告 訴 。 乃 深 惟 元 一 。 修 執  恬 漠 。 思 欲 濟 世 。 則 意 中 憤 然 。 文 采 鋪 發 。 逐 敘 妙 思 。 託 配 仙 人 。 與  俱 遊 戲 。 周 歷 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:37

 9. 卷 第 六 Chapter 6 卜 居 Bu Ju 'Divination'

  卷 第 六 Chapter 6     卜 居 Bu Ju   'Divination'   卜 居 者 。 屈 原 之 作 也 。 屈 原 體 忠 貞 之 性 。 而 見 嫉 妒 。 念 讒 佞 之 臣  。 承 君 順 非 。 而 蒙 富 貴 。 已 執 忠 直 。 而 身 放 棄 。 心 迷 意 惑 。 不 知 所 為  。 乃 往 至 太 卜 之 家 。 稽 問 神 明 。 決 之 蓍 龜 。 卜 已 居 世 。 何 所 宜 行 。 冀  聞 異 策 。 以 定 嫌 疑 。 故 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:37

 10. 卷 第 七 Chapter 7 漁 父 Yu Fu 'The Fisherman'

  卷 第 七 Chapter 7     漁 父 Yu Fu   'The Fisherman'   漁 夫 者 。 屈 原 之 所 作 也 。 屈 原 放 逐 。 在 江 湘 之 閒 。 憂 愁 歎 吟 。 儀  容 變 易 。 而 漁 父 避 世 隱 身 。 釣 魚 江 濱 。 欣 然 自 樂 。 時 遇 屈 原 川 澤 之 域  。 怪 而 問 之 。 逐 相 應 答 。 楚 人 思 念 屈 原 。 因 敘 其 辭 以 相 傳 焉 。     025   漁 父   屈 原 既 放 ...

  cdc9y - 03/27/2013 - 13:38

Pages